Björn Forsén
specialist i allmän medicin
yleislääket. erikoislääkäri

- medicine licentiat 1973
- hälsocentralläkare sedan 1973
- ledande läkare vid närpes hvc 1977-2010

- specialkunnande inom diabetes, småkirurgi
  och geriatri förutom erfarenhet av vanlig
  allmän medicin

- l
ääketieteen lisensiatti 1972
- terveyskeskuslääkäri vuodesta 1973
- närpiön tk:n johtava lääkäri 1977-2010

- erityisosaaminen: diabetes, pikkukirurgia
  ja geriatria tavanomaisen yleislääketieteen
  kokemuksen ohella  

Tel. / Puh. 045 - 1080680

torsdagar kl. 09.00 - 11.00
torstaisin klo. 09.00 - 11.00

Eller per e-post info@kbf.fi
Tai s-posti info@kbf.fi

KBF Medi
Närpesvägen 16, vån. III (Huset Mittistan)